Kooli järjepideva arengu tagamiseks kutsus Võru Gümnaasiumi juhtkond kokku kooli Sõprade Nõukoja, mis moodustub kooli väisanud ning õpilastele oma häid praktikaid jaganud inimestest: Kersti Kaljulaid, Jüri Ratas, Joel Ostrat, Urmas Viilma, Tarmo Soomere, Epp Kärsin, Sandra Vabarna, Reimo Sildvee ja Katrin Viirpalu. Sõprade Nõukoja ülesandeks on nõustada kooli juhtkonda uue arengukava küsimustes, aidata paika panna eesseisva arenguperioodi õppe- ja kasvatustöö ning arenduseesmärgid, koostada arengukava rakenduskava ning toetada kooli oluliste arendusalaste projektide algatamisel ja läbiviimisel.


Liikmete valik oli keeruline, sest ligi 6 aasta jooksul on kooli külastanud nii füüsiliselt kui virtuaalselt aukartust äratav hulk erinevate valdkondade esindajaid. Otsustati, et Sõprade Nõukoda hakkab juhtima Kersti Kaljulaid, kes vastutab nõukoja tervikliku ja sisuka tegevuse eest. Aseesimeheks saab Jüri Ratas, kelle ülesanne on jälgida, et elu nõukojas ikka veereks ning muuhulgas vastutada kooli sotsiaalmeedia suhtluse eest. Et rahulolev ja koostööaldis teismeline on see, kel baasvajadused kaetud, siis toidu ja toitumise valdkonna eestkõnelejaks on Joel Ostrat. Kooli töötajate ning õpilaste hinge ja avarama maailmakäsitluse eest kannab hoolt Urmas Viilma. Teaduspõhise ja tasakaalustatud maailmanägemise eest seisab Tarmo Soomere. Erinevat liiki inimsuhete osas nõustab Epp Kärsin. Sandra Vabarna arengutreenerina suunab ning paneb inimesi mõtlema väljaspool kasti ning aitab neil rakendada kogu oma potentsiaali nii õpi- kui tööelus. Ajakirjanikud Reimo Sildvee ja Katrin Viirpalu seisavad hea Sõprade Nõukoja tegevuse avatuse ja avalikkuse eest, eraldades igal hommikul “Terevisioonis” selleks 5 minutit.


Nõukotta kutsutud on oma nõusoleku andnud ning esimene kokkusaamine toimub 1. aprillil 2021. aastal.

VG Soprade Noukoda