Võru Gümnaasiumi õppetöö ja koolielu korraldus koroonaviiruse leviku tingimustes (23.08.22 seisuga):

1. Kuidas on koolis korraldatud õpe?
Õpe toimub tavapäraselt ehk kontaktõppe vormis.


2. Kuidas koolis viiruse levikut tõkestatakse?
* Õpilastele ja koolitöötajatele jagatakse vajaduse korral antigeeni kiirteste, millega saab kodus end testida. Kool annab infot testimissageduse kohta lähtuvalt Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitustest.
* Koolis on kvaliteetne siseõhk ja ventilatsioon. Ventilatsioon on töökorras ja regulaarselt nõuetekohaselt hooldatud.
* Ruume tuulutatakse regulaarselt.
* Korraldatud on igapäevane märgkoristus, koristamisel pestakse pingid/lauad, ukselingid, söögilauad jmt nõuetekohaste pesu-/desovahenditega.
* Mööblit, riiuleid, radiaatoreid puhastatakse vähemalt kaks korda nädalas.
* Igapäevaselt puhastatakse ja desinfitseeritakse tualettruumide sisustus ja pinnad.
* Tualettruumid varustatakse piisavas koguses kätepesuvahendi ja paberrätikutega.
* Välisuste ja kraanikausside juures on desovahendid.
* Koolimajas on võimalik olla hajutatult, sest maja täituvus on u 65%. Väiksema kui 18 õpilasega õpperühma korral on kõigil võimalik klassiruumis istuda üksinda.
* Kooliürituste korraldamisel kaalutakse nende vajalikkust. Ürituse korraldamisel järgitakse ettevaatusabinõusid (nt hajutamine, korraldamine õues, maski kandmine).


3. Millised on üldised soovitused õpilastele ja koolitöötajatele?
* Palun mine vaktsineerima! Loe lähemalt vaktsineeri.ee.
* Haigussümptomite korral kiirtesti ennast! Positiivse tulemuse korral võta ühendust perearstiga ja püsi kodus kuni tervenemiseni, kuid mitte vähem kui 5 päeva (eeldusel, et vähemalt 24h ei ole olnud palavikku). Negatiivse tulemuse korral püsi kodus kuni tervenemiseni ja võta vajaduse korral ühendust perearstiga. Kui võimalik, siis õpi/tööta kodus distantsilt.
* Lähikontaktsena jälgi oma tervist.
* Hoia ohutut vahemaad.
* Aevastades või köhides kata oma suu ja nina pabertaskurätiga, selle puudumisel sobib suu ja nina katmiseks varrukas.
* Pese tihti ja korralikult käsi.
* Väldi nina, silmade ja suu katsumist.
* Vaata üle oma reisiplaanid. Tungiv soovitus on mitte reisida kooliajal, kui selleks pole hädavajadust.
* Kui sul on vaja nõu ja abi, otsi seda kindlasti. Kaasõpilased, klassijuhataja(d), õpetajad, õpilasnõustaja ja kõik teised aitavad hea meelega. Oluline, et sa ei jäta küsimata.


4. Mida peab tegema õpilane või koolitöötaja, kui tema kiirtesti tulemus on positiivne ja/või tal diagnoositakse COVID-19 haigus?
Positiivse kiirtesti korral ja/või COVID-19 haigena peab jääma koju. COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on väga oluline, et ...


... kui õpilase kiirtesti tulemus on positiivne ja/või tal diagnoositakse COVID-19 haigus, siis teavitab õpilase vanem / seaduslik esindaja klassijuhatajat. Õpilane püsib kodus kuni tervenemiseni, kuid mitte vähem kui 5 päeva (eeldusel, et vähemalt 24h ei ole olnud palavikku). Kui võimalik, siis õpilane õpib kodus distantsilt.


... kui töötaja kiirtesti tulemus on positiivne ja/või tal diagnoositakse COVID-19 haigus, siis teavitab töötaja koolijuhti. Töötaja püsib kodus kuni tervenemiseni, kuid mitte vähem kui 5 päeva (eeldusel, et vähemalt 24h ei ole olnud palavikku). Kui võimalik, siis töötaja töötab kodus distantsilt.


5. Mis juhtub, kui õpilane või koolitöötaja haigestub koolis viibides?
Õpilane või koolitöötaja peab haigestumise korral pöörduma kooli tervisekabinetti, kus kooliõde hindab õpilase või töötaja tervislikku seisundit ja teavitab koolijuhti või õppejuhti. Õpilase haigestumisest teavitatakse ka vanemat / seaduslikku esindajat, klassijuhatajat ja vajadusel õpetajaid. Kooliõe puudumisel pöördub õpilane koolijuhi või õppejuhi poole.


Haigestunu isoleeritakse teistest, kasutades selleks üldjuhul tervisekabinetti. Haigestunule antakse mask ja korraldatakse kojuminemine.


Haigestunud õpilane või töötaja naaseb kooli tervenemisel. Võimalusel õpitakse/töötatakse kodus distantsilt.


6. Mida tähendab distantsilt õppimine?
See tähendab, et püsitakse kodus ja tegeletakse õppetööga. Tundides osaletakse tunniplaani järgi, mis tähendab, et kell 8.30-15.55 on õpilasel kohustus viibida internetiga ühendatud seadme juures ning täita selleks päevaks ettenähtud õppeülesanded samal päeval, kui õpetaja pole öelnud teisiti. Õppeülesanded, -materjalid ning täpsemad juhised jõuavad õpilaseni Stuudiumi vahendusel tunni sissekandena. Kui õpetaja on saatnud videotunni info, siis tuleb selles osaleda. Tähtajaks esitamata õppeülesandeid fikseerib õpetaja Stuudiumis märkega “0”.

Küsimuste (sh konsultatsioonivajaduse, järele- või ümbervastamise soovi) korral võtab õpilane kohe Stuudiumi kaudu aineõpetajaga ühendust.


Kellel pole digiseadme puudumise tõttu võimalik kodus ülesandeid lahendada, annab sellest kooli haldusspetsialistile teada. Koolil on võimalik pakkuda distantsõppe perioodiks sülearvuteid. Kellel puudub ligipääs internetiühendusele või kellel on see piiratud mahus, annab sellest teada oma klassijuhataja(te)le.


Kui õpilasel pole mõjuvatel (nt tervislik seisund, mis ei võimalda õppimist) põhjustel võimalik distantsilt õppida, siis vanem / seaduslik esindaja teavitab klassijuhatajat.


7. Mida tähendab distantsilt töötamine?
See tähendab, et püsitakse kodus ja tehakse tööd vastavalt ametijuhendile. Õpetaja viib tunde läbi tunniplaani alusel, korraldab konsultatsioone ja osaleb koosolekutel päevakava järgi. Teised töötajad lepivad kaugtöö täpsema korralduse kokku koolijuhiga.


Kui töötajal pole mõjuvatel (nt tervislik seisund, mis ei võimalda töötamist) põhjustel võimalik distantsilt töötada, siis ta teavitab koolijuhti, kes korraldab tema tööülesanded ümber.


8. Kelle käest saab lisainfot ja -tuge?
Konkreetse õppeainega seotud küsimustele vastab õpetaja. Kõik muud küsimused tuleb esitada koolijuhile, kes vajaduse korral suunab küsimuse teisele koolitöötajale. Olulisemad kontaktid: koolijuht Karmo Kurvits (5898 5101, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.), õppejuht Annely Hindrikson (5898 5102, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.), haldusspetsialist Helen Korol (5898 5106, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.), klassijuhatajad (vaata kontakte siit).