8.00–8.30
aeg konsultatsioonideks
8.30–9.45 esimene tund
9.55–11.10 teine tund
11.50–13.05 kolmas tund
13.15–14.30 neljas tund
14.40–15.55 viies tund (reedeti ühine järele- ja ümbervastamise tund)
16.00–19.30 aeg huviringide tegevuseks


Lisainfo:
* Tunniplaan ja õpetajate konsultatsioonajad on siin.
* Koolilõuna on pärast teist tundi, lisainfo on siin.
* Neljapäeviti on 5. tunni ajal 11.-12. klassidele klassijuhatajatund, mille raames toimuvad võimalusel ka ülekoolilised loengud ja tegevused. Täpsem info on Stuu
diumis.
* Neljapäeviti on 3. tunni ajal G1 õpilastele mentortund. Täpsem info on Stuudiumis.
* Huviringide info on siin.

Lühendatud tundidega päevakava:
8.00-8.30 aeg konsultatsioonideks
8.30-9.15 esimene tund
9.25-10.10 teine tund
10.20-11.05 kolmas tund
11.45-12.30 neljas tund
12.40-13.25 viies tund