• Perioodõpe. Õppetöö on korraldatud perioodõppena, st õppeaasta jaguneb kolmeks õppeperioodiks. Igal perioodil on uus tunniplaan. Ühes perioodis (kokku üldjuhul 11 nädalat) õpib õpilane 10-11 kohustuslikku kursust ehk keskendub korraga vähematele õppeainetele. Iga perioodi 10. nädal on arvestuste nädal, mille jooksul toimub õpitud teadmiste kokkuvõtlik hindamine (arvestustööd kuni 5 erinevas õppeaines). Perioodi viimane (11.) nädal on valikainete nädal, mil õpitakse ainult valikkursuseid, teisi õppeaineid ei õpita. Sõltuvalt kooli aastaplaanist võib periood olla ka 12 nädalat pikk (10 nädalat kohustuslike kursuste õpet, 11. nädal arvestuste ja 12. nädal valikainete nädal). Perioodi jaotumine:

Periood

  • Vaheajad. Õppeaastas on viis vaheaega: sügis-, jõulu-, talve-, kevad- ja suvevaheaeg. 5 vaheaega võimaldab õppekoormust võrdsemalt jagada ning on õpilas- ja õpetajasõbralik. Õppeaasta jaotumisest on lehekülje all toodud illustreeriv joonis.

  • Tunni pikkus ja tundide arv. Tunnid algavad kell 8.30 ja üks tund on 75 minutit pikk, 1 kursus = 2 x 75-minutilist tundi nädalas ühe perioodi jooksul. Ühel koolipäeval toimub 4-5 tundi. Õppetundidele lisanduvad klassijuhatajatund ja vajadusel järelevastamised ("Õnnetund"). Klassijuhatajatunni ajal korraldatakse ka ülekoolilisi külalisloenguid ja muid tegevusi. Näidistunniplaan perioodi 1.-9. nädalal:

Tunniplaan

  • Hindamine. Kursuse- ja kooliastmehinde andmisel õpitulemustele kasutatakse kohustuslike ja suunakursuste korral viiepallisüsteemi. Valikkursuste (v.a A1-A2-keeleoskustasemel võõrkeel) puhul kasutatakse "arvestatud" või "mittearvestatud" hinnangut.

  • Õppesuunad. Võru Gümnaasiumis on võimalik õpinguid jätkata kolmes õppesuunas: reaalsuund, loodussuund, humanitaarsuund. Reaalsuunas omandab õpilane lisateadmised matemaatikast, informaatikast, füüsikast, joonestamisest ja majandusest. Loodussuund on mõeldud õpilasele, kes soovib saada enam teadmisi loodusainetes (keemia, bioloogia, geograafia, füüsika). Humanitaarsuuna moodustavad sotsiaalained ning keeled: usundiõpetus, filosoofia, ajalugu, eesti keel ja kirjandus ja B1-keeleoskustasemel võõrkeel (vene/saksa keel).

  • Võõrkeeled. B2 keeleoskustasemel (põhikoolis üldjuhul A-võõrkeel) on võimalik õppida inglise keelt, B1 keeleoskustasemel (põhikoolis üldiselt B-võõrkeel) on võimalik õppida vene või saksa keelt. Õpilaste piisava huvi korral pakume võimalust alustada hispaania keele õppimisega (A1-A2 keeleoskustasemel võõrkeel).

  • Valikained. Iga perioodi lõpus toimub ülekooliline valikainete nädal, mille jooksul on võimalus igal õpilasel arendada oma oskusi ja teadmisi huvipakkuvas valdkonnas. Nädala jooksul õpib õpilane ühte valikainet (st õppeaastas kokku kolme erinevat valikainet, va 12. klass). Valikaineid õpetavad Võru Gümnaasiumi õpetajad ja koostööpartnerid. Näiteks 2022/2023. õppeaastal on õpilastel valida umbes 60 erineva valikkursuse vahel. Valikainetele registreerumine toimub iga õppeaasta alguses.

Võru Gümnaasiumi õppetöö korraldust illustreeriv joonis:

Aasta joonis

Lisainfo ja küsimused: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.