Head õpilased, töötajad ja vanemad!

Terviseameti soovitusel on 12.L klassi õpilased üle viidud distantsõppele, kuni lähikontaktis olnud ja sümptomitega õpilase testi tulemuse selgumiseni. See tähendab, et esialgu on 12.L klassi õpilased distantsõppel kolmapäevani, 9. detsembrini (k.a). Info distantsõppe jätkumise / mittejätkumise kohta tuleb kolmapäeval, 9. detsembril. Distantsõppe korralduse info on toodud siin.

Teistel klassidel toimub õpe tavapäraselt ehk kontaktõppe vormis. Kool tuletab meelde kõige olulisema:
* vähimagi haiguskahtluse korral või lähikontaktsena püsi kodus,
* järgi korralikku kätehügieeni,
* hoia distantsi,
* avalikes siseruumides ja ühistranspordis kanna maski või kata nina ja suu,
* lae alla koroonarakendus HOIA.

Lisainfo ja -küsimused:

Karmo Kurvits
direktor
5898 5101