Võru Gümnaasiumi õpetajad ja teised töötajad kogunesid 19.-20. märtsil esimesele ühisseminarile. Seminari eesmärgiks oli panna alus edukale koostööle ja meeskonna kujunemisele. Esimesel päeval rääkis koolitaja tulevastele töötajatele meeskonnatöö olemusest 21. sajandil, grupi ja meeskonna erinevustest, väärtustest ja emotsioonidest, meeskonnatööd toetavatest võimetest ja kompetentsidest. Lisaks saadi teadmisi võimust, suhetest, konfliktidest ja otsustamisest meeskonnas. Teisel päeval jagati üksteisega ootusi uue kooli suhtes ning arutleti kooli võimalike väärtuste, missiooni ja visiooni üle. Samuti räägiti õppetöö korraldusest ning otsustati, kuidas kooli loomisega ühiselt edasi minna. Seminaril osalesid ka õpilaste esindajad.

Pilte vaata siit