Jätkame traditsiooni - anname kooliaasta lõpus välja aasta teo tiitli. Aasta teo nimetus antakse koolis aset leidnud ettevõtmisele või sündmusele või koolipere liikme(te) saavutus(t)ele, mis õppeaasta jooksul on koolile olnud olulise tähtsusega ja mis on positiivselt mõjutanud kooli arengut. Parima teo väljaselgitamise eesmärgiks on märgata suuremaid kordaminekuid ja tunnustada nende elluviijaid. Hääletusel saavad osaleda kõik õpilased, vanemad ja kooli töötajad. Hääletada saab Stuudiumis 17. maini: https://voru.ope.ee/registreeri/276


NOMINENDID:
* Ettevõtlikkuskalkulaator
* Kooli rahvatantsurühma võit V üleriigilisel Anna Raudkatsi tantsude võistuesitamisel
* Kooli tunnustused "Aasta väärtuskasvatuse kool 2019", "Hea kooli edendaja"
* Koolipere hästi hakkamasaamine distantsõppe ajal
* Marika Adsoni I koht inglise keele olümpiaadi üleriigilises voorus
* Muusikaline lavastus "Grease"
* Tervisekuu väljakutse
* Vabadussõjas langenud koolipoistele ja õpetajatele mälestustahvli avamine
* Õpilasesinduse tunnustus "Aasta õpilasesindus"

AT2020