Soovist toetada oma õpilasi ning arvestades haridus- ja terviseekspertide ettepanekuid, avab Võru Gümnaasium uuest õppeaastast õhtugümnaasiumi. See tähendab, et hilistel ärkajatel ehk n-ö öökulli-tüüpi õpilastel on võimalus alustada oma koolipäeva alates kella 16.00st. Hommikul vara ärkajatel, n-ö lõokese tüüpi õpilastel ei muutu midagi ehk neil on võimalus õppimist jätkata juba harjumuspärast päevakava järgides.

„Meie arvates pole hommikune koolipäeva algus mingi punane joon, mida ületada ei tohiks. Kool võiks alata ikkagi siis, kui meie seda tahame.“ ütlesid anonüümseks jäänud õpilased. Noortega nõustub ka kooli õppejuht Annely Hindrikson. Viimane leiab, et tundide varajane algus diskrimineerib enamikku õpilastest, sest teismelised on suures osas õhtul kauem üleval olijad. Noored tõusevad sageli üles keskpäeval ja suudavad õppida alles õhtul. Õppejuht usub päeva hilisema alustamise positiivsetesse mõjudesse: õpilaste tähelepanuvõime kõrgeneb, hinded paranevad, õpiraskusi tekib vähem ning kooli hilinemine, koolist puudumine ja väljalangemine väheneb.

Uuendusega seoses asub koolis tööle unekoordinaator, kes spetsiaalsete küsimustike ja vestluste abil selgitab välja, kas õpilane ja õpetaja on lõokese või öökulli tüüpi. Vestluste läbiviimisel tehakse koostööd kohaliku unekliiniku kui rahvusvahelise uneuurijate ühinguga European Sleep Search Society.

Vajaduse korral kuulutatakse ka õpetajate osas välja uus konkurss, mille abil soovitakse täita puudujäävad ametikohad nii hommikuses kui õhtuses vahetuses. Need õpetajad, kel puudub isiklik elu, võivad töötada kahes vahetuses ja teenida nii topelttasu. Lisaboonusena võimaldatakse neil sõita ühel koolivaheajal puhkusereisile, mille kulud kompenseeritakse kooli poolt. Kooli juhtkond on uues olukorras tööl 24/7, kuid puhkusereise neile mõeldud pole.

Kooli pidaja, Haridus- ja Teadusministeerium, on algatusega kursis ning eraldanud innovaatilisele lähenemisele lisaressursid. Ka oodatakse ära eksperimendi tulemused ning ollakse valmis innovaatilise lahenduse kogemust eksportima välismaale. Kui algatus soojalt vastu võetakse, avatakse ka päris öine grupp. Võru Gümnaasiumi eesmärk on jõuda 24h- ehk ööpäevakoolini.

24 7 VG