Meie koolis algab õpilasfirmade programm juba sel laupäeval, 29. septembril SPARK Demo keskuses Tartus. Ideelaboris saavad ettevõtlikud noored kuulata varasemate õpilasfirmade nõuandeid ja osaleda Harald Lepiski juhendamisel äriidee genereerimise töötoas. Oma edulugu tutvustavad ja soovitusi annavad õpilasfirmad sEst (Eesti parim õpilasfirma 2018), Spoony (Eesti parim õpilasfirma 2016) ja Cheeset (Võru Gümnaasiumis 2015/2016. õa tegutsenud õpilasfirma). Harald Lepisk õpetab noortele, kuidas leida ideid, mille järgi head äriideed ära tunda ja kuidas oma ideega õpilasfirmana edukas olla. Ideelaboris osaleb kokku 53 õpilast, mis on 60% kooli 11. klassi õpilastest. Labori tegevusi toetavad OÜ Metsakohvik ja Võru Tarbijate Ühistu.


Pärast ideelaborit registreeritakse õpilasfirmad, hangitakse algkapital, arendatakse äriideedest tooted ja teenused ning tegeletakse tootmis- ja müügiprotsessiga (sh osaletakse laatadel). Õppeaasta jooksul toimuvad ka mitmed minikoolitused, kus õpitakse näiteks raamatupidamist, turundust ja esinemist. Õpilasfirmade hooaja lõpuks ettevõtete tegevus lõpetatakse ja koostatakse tegevusaruanded, kus majandustegevuse analüüsi kõrval antakse ülevaade ka iga õpilase isiklikust ja kogu meeskonna arengust ning õnnestumistest ja raskuste ületamistest.


Õpilasfirmade programm suurendab õpilastes ettevõtlikkust, mis on ka üks Võru Gümnaasiumi väärtustest. Ettevõtlikkuse kujundamine ja ettevõtlusteadmiste-oskuste omandamine on olulised, kuna need annavad õpilastele vabamad käed oma karjääri kujundamisel, olenemata sellest, kas on soov olla ettevõtlik töötaja, ettevõtja või lihtsalt tegus kodanik. Ettevõtlikkuse arendamisega saab kool ise kujundada ja muuta ühiskonda, mitte olla ainult ühiskonnas toimuvate protsessidega kohaneja. See on eesmärk, mille poole Võru Gümnaasium püüdleb.

Ideelabor