Aasta tegu


Jätkame traditsiooni - anname õppeaasta lõpuks välja aasta teo tiitli. Aasta teo nimetuse antakse koolis aset leidnud ettevõtmisele või sündmusele või koolipere liikme(te) saavutus(t)ele, mis õppeaasta jooksul on koolile olnud olulise tähtsusega ja mis on positiivselt mõjutanud kooli arengut. Parima teo väljaselgitamise eesmärgiks on märgata suuremaid kordaminekuid ja tunnustada nende elluviijaid. Hääletusel saavad osaleda kõik õpilased, vanemad ja kooli töötajad. Hääletada saab Stuudiumis 20. maini: https://voru.ope.ee/registreeri/137


NOMINENDID:
* Elamusõhtusöök „Võrumaa maitsed“
* OMG laager
* "Aasta ettevõtlusõppe edendaja" tiitel
* Noorteüritus „Kiusamisest sallivuseni“
* EV100 kontsertaktus
* Mirjam Leesalu pronksdiplom muusikaõpetuse rahvusvahelisel olümpiaadil
* Õpilasfirma Labüü võit rahvusvahelisel õpilasfirmade festivalil Riias