Kui tsiteerida kirjandusklassikat, siis enne läheb küll issanda päike looja, kui meie oma sügiskuiste tegemiste üleslugemisega valmis jõuame, aga väikese läbilõike tahaks siiski pakkuda. Meie kooliaastat alustas septembri alguses juba traditsiooniks kujunenud õpilaste sisustatud muusikaline õhtu, mis ka kogukonnale avatud oli. Valitud palad möödunud õppeaastast pakkusid mõnusaid elamusi.

Eesti toidu kuu raames toimus 28. septembril koolis kalapäev. Olime valitud nende viie Eesti gümnaasiumi hulka, kellele tulevad külla tippkokad ja kohalike kalakasvanduste esindajad ning kes tutvustavad õpilastele kalatoite ja kalandust. Meie koolis valmistas Leoki kalakasvatuse angersägast koolilõuna tippkokk Angelica Udeküll.

2. oktoobril külastas kooli Eesti Vabariigi president ja avas just meil üleriigilise ettevõtlusnädala. Paar päeva hiljem, 4. oktoobril tähistasime elamusõhtusöögiga kooli 3. sünnipäeva, sest kolmeaastane laps otsib elamusi, harjutab juba ise lusika ja kahvliga söömist ning naudib seltskonda. Maitsemeeli ergutas külalistel restoranipidajast tippkokk Joel Ostrat, muusikaliste elamuste eest hoolitsesid nii meie oma kooli õpilased kui Marek Sadam ja Tõnu Laikre.


Kirjanikest on meile põnevaid kohtumisi pakkunud Merca, Triin Katariina Tammert ja Marek Kahro. Teaduste Akadeemia loengupäev 20. novembril oli seekord pühendatud psühholoogiale ja selle raames ärgitasid meid mõtlema akadeemik Jüri Allik, kes kõneles psühholoogia rõõmudest ja valudest, doktorant Kariina Laas uimastitest ja Astra Schults arutles teemal „Kas keel teeb inimeseks?".

Õpilaste tegemisi
Ülekoolilised õppekäigud viisid meid sel aastal Tõravere Observatooriumisse, Tartu Loodusmuuseumisse, TTÜ Tartu Kolledžisse, Valga Militaarmuuseumisse, Eesti Rahva Muuseumisse ja Tagurpidi Majja, Vargamäele Tammsaare-maile.

55. oktoobril alustasid ideelaboriga oma hooaega 15 uut õpilasfirmat, et arendada häid ideid, panna proovile oma ettevõtlikkus ja omandada kogemusi ettevõtlusvaldkonnas.

Üle nädala kolmapäeviti on klassiruumid tihedalt täis nii klasside kui sõpruskondade esindajaid, sest ajusid ragistatakse nii loodusviktoriinis kui kaunite kunstide viktoriinis „Bumerang“. Sõbralikku konkurentsi pakub õpilastele ka õpetajate võistkond.

Et paremini toetada 10. klassi õpilaste kohanemist meie koolis, lõime õpioskuste kursuse, et õpilased saaksid endast rohkem teadlikumaks nii inimese kui õppijana. Kursuse „Johannese akadeemia“ läbivate teemade hulka kuuluvad kindlasti erinevad õpistiilid, -oskused, erinevad õpistrateegiad, aju inimtegevuse juhina, motivatsioon, harjumused, mõttemustrid, ajaplaneerimine, iseseisva ja meeskonnatööoskus.

Valikainete ja meie koostööpartnerite nimekiri on sel aastal täienenud: TÜ väitlusklubi pakub õpilastele võimalust harjutada argumenteerimist ja väitlemist, TÜ turundusklubi harib turundusküsimustes, fotograafiahuvilistel oli võimalus valida „Ööfotograafia ja valgusmaalingute“ ning „Toidu- ja portreefotograafia“ kursuste vahel. Viimases on muuhulgas valmimas ka meie kooli töötajate elektrooniline retseptiraamat. Elektroonika ja robootika huvilistele käivitus edasijõudnute kursus, füüsikahuvilistele pakkusime mitmeid uusi kursusi, mis ka avanesid: „Lihtsate vahenditega praktiline füüsika“, „Füüsika ja tehnika“, „Goldbergi masina ehitamine“. Eri liiki eneseväljendus- ja eneseleidmisvõimalusi pakuvad kursused „Kõne- ja väljenduskunst“, „Loovtants“, „Jooga ja meditatsioon“.

Sel aastal tegutseb koolis Tartu Ülikooli Teaduskooli füüsika õpikoda, valikainete nädalal väisas meid rändav bioklass. Tulles vastu õpilaste soovidele, pakume teisest õppeperioodist võimalust õppida soome keelt 3. võõrkeelena.

Uurimis- ja praktiliste tööde raames korraldavad õpilased sel õppeaastal ise mitmeid üritusi: läbi on juba viidud discgolfi võistlus, ees on ootamas saalijalgpalli-, võrkpalli- ja siseorienteerumise võistlused, lauatenniseturniir ja tuletõrjespordi võistlused. Õpilaste omaalgatuse korras alustas uuesti animeklubi, esimese kohtumiseni peaksid jõudma psühholoogiahuvilised noored.

24. novembril toimus Võru Gümnaasiumis järjekorras teine Kagu-Eesti riigigümnaasiumide võistluslik reaal- ja loodusteaduste päev Quantum, mille teravik on suunatud õpilastele, kes eespool mainitud valdkonnast tõsiselt huvituvad. Rõõm on tõdeda, et Quantum on oma koha leidnud ja seda oodatakse. 1. detsembril kogunesid Värskas samuti Kagu-Eesti riigigümnaasiumide õpilased, et koos laagris valmistuda loodus- ja reaalteaduste aineolümpiaadideks.

Õpilaste tegemisi on mitmel korral märgatud. Üleriigilisel kokkuvõttevõistlusel Tuum saavutasid Lauri Lepik ja Kevin Pedras 2. auhinna ning parima kooliõpilase ja parima võistkonna eriauhinna, Enely Ernits ja Alissa Eksin auhinnalise 3. koha. Vikipeedia artiklite konkursil "KAE Maailma" saavutasid Keity Johanson artikliga "UNESCO Läänemere projekt" ja Karoli Kivi artikliga "Valitsustevaheline Kliimamuutuste Nõukogu" auhinnalised kohad. Toodi esile ka meie õpetaja Paula Solvaku töö suure hulga võistlustel osalenute juhendamisel.

Lähtuvalt kooli selle õppeaasta tegutsemiseesmärkidest on valmis saanud kooli arengukava ja õppekava ning aset on leidnud mitmed kooli meeskondade koostöökohtumised Tartu Tamme Gümnaasiumi, Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Põlva ja Valga Gümnaasiumidega. Oma häid praktikaid oleme jaganud Läänemaa, Nõo, Pärnu Koidula ja Jüri Gümnaasiumile, tuge pakume loomisjärgus Rapla, Paide ja Viimsi riigigümnaasiumidele. Ees on ootamas jõuluaeg, mis oma aastalõpu kiiruses just tempot ei aeglusta. Loodame siiski, et igaüks meist leiab aega ka endasse vaatamiseks ega unusta ära oma lähedasi. Teeme kõigile koolielu sisukamaks muutmise ja ettevõtmistesse panustamise eest pika pai.

Annely Hindrikson
õppejuht
Võru Gümnaasium