Kagu-Eesti riigigümnaasiumide teaduspäevast Quantumist möödus vaid nädal, kui Põlva, Valga ja Võru gümnaasiumidel oli käsil juba järgmine koostööprojekt. Nimelt toimus 1.-2. detsembril Värskas kolme kooli õpilaste ühislaager, kus valmistuti oma õpetajate ja erinevate külalislektorite toel ning juhendamisel reaal- ja loodusainete olümpiaadideks.

Kahepäevane laager täitis mitut eesmärki. Üks esimesi oli koostöine õppimine ja õpetamine, mis on muutunud õpikäsitluse üks võtmesõnadest. Koostööga kaasneb üldjuhul ajavõit ja paremad lõpptulemused. Teiseks oli õpilaste teoreetiliste teadmiste ja oskuste arendamine, kuna olümpiaadid on õppekavas kirjeldatust nö mõnevõrra keerulisemad. Kolmandaks oli külalislektorite toomine „koju kätte“.

Laagris oli oma tunniplaan, mis koosnes kahetunnistest õppetsüklitest. Õppetsükkel oli sisustatud kas külalislektori ja/või õpetajate poolt. Külalislektorina osalesid laagris Eero Uustalu, Markus Rene Pae, Meeli Mets, Ida Rahu ja Mati Martin. Koostöise õppimise vahel said õpilased ja õpetajad nautida kohaliku veekeskuse mõnusid.

Pärast sellist esimest ühesõppimist ja –õpetamist võime kinnitada, et kolme kooli ühislaager toimub kindlasti ka järgmisel aastal. Õppida ja õpetada saab küll üksinda, kuid koostöiselt on see põnevam, kasulikum ja meeskondlikum.

Karmo Kurvits
direktor

1