Uus õppeaasta on Võru Gümnaasiumile teatud mõttes taas esimene. Esimest korda õpivad koolis noored, kes kõik saavad oma kolm gümnaasiumiaastat käia algusest lõpuni just meie koolis. Uuel õppeaastal on koolis kokku 280 õpilast, seda on eelmise kahe aastaga võrreldes 30–40 võrra enam. Õpilaste vastuvõtu statistika näitab, et meie kooli tahetakse ja julgetakse tulla ning õpilaskohast loobujaid on järjest vähem. Nii astub kümnendasse klassi 98 õpilast, kes on jagatud loodus-, humanitaar- ja reaalsuuna õpperühmadesse. Vestluse ja hinnete põhjal kujunenud sisseastumistulemuste järgi on klassid võrdse stardipositsiooniga ehk see, kui kaugele keegi jõuab, on igaühe enda teha ja oma pingutuse vili.

Just pingutus ja selle olulisus koolipere iga liikme mõtteviisis on jõudnud ka kooli esimesse arengukavasse, mis on praegu valmimise lõppjärgus. Arengukavasse oleme konkreetselt ja lühidalt kirja pannud meie unistused, tegutsemise põhimõtted ja väärtused. Me tahame olla uusi horisonte avav kool, kus iga silmapilk on oluline. Me pakume akadeemilises õhkkonnas mõtestatud valikuid ja suuname kõiki koolipere liikmeid pingutusele. Me väärtustame õppimist, isamaalisust, ettevõtlikkust, terviklikkust, hoolivust ja loovust. Nüüd on jäänud veel kokku leppida ja kirja panna meie helesinist unistust, tegutsemise põhimõtteid ja väärtusi toetavad eesmärgid järgmiseks 3–5 aastaks.


Mida toob uus õppeaasta? Olulisi muudatusi koolikorralduses ei tule, sest senised valikud ja kokkulepped õppe- ja kasvatustöös on ennast juba õigustanud: trimestrid koos arvestuste ja valikainete nädalatega, viis vaheaega, koolipäeva algus kell 8.30, 75minutilised tunnid, hommikused konsultatsioonid, lennukoosolekud, õppekäigud, „positiivsete hinnete poliitika“, põhjuseta puudumiste ja hilinemiste taunimine. See on vaid lühike nimekiri mõtestatud valikutest ja põhimõtetest, mis toetavad õppimist ja pingutamist ning muudavad kooli kohaks, kuhu on hea tulla, kus on hea õppida ja õpetada ning kus ollakse rahul. Näiteks eelmisel õppeaastal oli kooli ja õppekorraldusega rahul 92% kümnenda klassi õpilasi.

See ei tähenda, et midagi uut koolis ei proovita. Näidetena võib tuua elektroonilise õpilaspileti kasutusele võtmise ning õppimist ja õpioskusi toetava kursuse loomist. E-õpilaspileti täies mahus rakendumisel saab õpilane sellega registreerida end koolisööklas, laenutada kooli raamatukogus raamatuid, registreeruda kooliüritustele ja tulevikus loodetavasti sõita ka ühistranspordis. Õpioskuste kursusel jagatakse 10. klassi õpilastele teadmisi õppimisest ja õpioskustest gümnaasiumis. Kursuse läbivate teemade hulka kuuluvad kindlasti erinevad õpistiilid, motivatsioon, harjumused ja mõtteviis, ajaplaneerimine ja funktsionaalne keeleoskus.

Olgugi, et alustame alles oma kolmandat õppeaastat, saab meie akadeemilise aasta märksõnadeks pidada „uut ja vana“. Loodame, et meie seniste valikute järjekindel rakendamine ja ka uued mõtted leiavad jätkuvalt kogukonna poolehoiu ja mõistmise. Vajadusel oleme valmis veelkord põhjendama, miks ja kuidas me midagi teeme.

Karmo Kurvits
Võru Gümnaasiumi direktor