Kolmapäeval, 28. oktoobril toimub Võru Gümnaasiumis Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi Erasmus projekti „Together Everyone Achieves More“ raames kolme riigi – Eesti, Saksamaa ja Belgia – õpilaste arutelu teemal „Immigratsioon ja kaasatus“.

Arutlus viiakse läbi osaluskohviku meetodit kasutades, kus vahetatakse mõtteid kuuel alateemal. Iga alateemat juhib üks Hugo Treffneri Gümnaasiumi ja üks Võru Gümnaasiumi õpilane. Rühmatööd võetakse kokku ja kantakse ette rühmajuhtide poolt kõikidele Võru Gümnaasiumi abiturientidele.

discussion group