Täna, 11. novembril allkirjastasid Võru Gümnaasiumi direktor ja mõisnik kooli õpilasesinduse MÕIS põhimääruse. MÕISa põhimäärus on dokument, mis on kooli õpilasesinduse tegevuse aluseks.