Vastuvõtukomisjoni otsustest lähtuvalt on koostatud 10. klassi õpilaskandidaatide nimekiri. Vastavad teated on kõigile sisseastujatele meilitsi edastatud. Vastuvõetud õpilastel palume teatada oma otsus (kas soovin alustada õpinguid Võru Gümnaasiumis või loobun õpilaskohast) hiljemalt 4. maiks 2015. a telefonil 5898 5103 või meilile . Kool võtab ise ühendust ootenimekirjas olevate õpilaskandidaatidega, kui keegi vastuvõetutest õpilaskohast loobub.

Õpilaskoha vastuvõtnutele korraldatakse laupäeval, 16. mail kell 10.00 Võru Kesklinna Koolis (Vabaduse 12) testid tasemerühmade moodustamiseks inglise keeles ja matemaatikas. Kaasa palume võtta kirjutusvahendid, joonlaud, sirkel ja kindlasti ka isikut tõendav dokument. Testide sooritamiseks kulub kuni kaks tundi.