Sisseastumisvestluste (ja tasemetestide tulemuste) põhjal kujunenud pingerida arvestades on koostatud 10. klassi õpilaskandidaatide nimekiri reaalsuuna, humanitaarsuuna ja loodussuuna õppekohtade täitmiseks. Vastavad teated on kõigile sisseastujatele meilitsi edastatud. Kui sisseastujani vastav meil pole jõudnud, tuleb võtta kooliga kindlasti ühendust!

Oluline: Õpilaskandidaatidel palume teatada oma otsus (kas soovin alustada õpinguid Võru Gümnaasiumis või loobun õpilaskohast) hiljemalt 11. maiks 2018. a telefonil 5898 5103 või meilile . NB! Kool võtab ise ühendust ootenimekirjas olevate õpilaskandidaatidega, kui keegi õpilaskohast loobub ja eksisteerib vaba õppekoht.