Sisseastumisvestluste põhjal kujunenud pingerida arvestades on koostatud 10. klassi õpilaskandidaatide nimekiri reaalsuuna, humanitaarsuuna ja loodussuuna õppekohtade täitmiseks. Vastavad teated on kõigile sisseastujatele meilitsi edastatud. Kui sisseastujani vastav meil pole jõudnud, tuleb võtta kooliga kindlasti ühendust!

Õpilaskandidaatidel palume teatada oma otsus (kas soovin alustada õpinguid Võru Gümnaasiumis või loobun õpilaskohast) hiljemalt 8. maiks 2017. a telefonil 5898 5103 või meilile . Kool võtab ise ühendust ootenimekirjas olevate õpilaskandidaatidega, kui keegi õpilaskohast loobub ja eksisteerib vaba õppekoht.

Õpilaskoha vastuvõtnutele korraldatakse laupäeval, 13. mail kell 10.00* Võru Gümnaasiumis testid tasemerühmade moodustamiseks inglise keeles ja matemaatikas. Kaasa palume võtta kirjutusvahendid, joonlaud, sirkel ning kindlasti ka vahetusjalanõud ja kehtiv isikut tõendav dokument. Testide sooritamiseks kulub kuni kaks tundi.

* Võru Kesklinna Kooli ja Rõuge Põhikooli õpilastele esmaspäeval, 15. mail kell 15.00