10 loodussuund: Reet Järvpõld
10 humanitaarsuund: Oksana Aasa, Veronika Popova
10 reaalsuund: Ede Pähn, Argo Käpa