Veebruari keskel korraldas Võru Gümnaasiumi juhtkond osaluskohviku huvitatud vanematele. Osalenud vanematele räägiti, millises seisus on uue kooli loomine ja millised on õpilaste ootused. Ühine õhtupoolik Võru Kesklinna Koolis möödus konstruktiivses ja üksteise mõistmise õhkkonnas. Vanemate küsimused ja ettepanekud kinnitasid, et kooli loomine liigub üldiselt õiges suunas. Vanemate jagatud mõtteid ja ettepanekuid kasutatakse võimalusel edasistes tegevustes ja nende planeerimisel.

Täname veelkord kõiki osalenud vanemaid!