* Sellel päeval tavapäraseid koolitunde ei ole. Õpilased õpivad kodus ning tunnid toimuvad veebi vahendusel. Koolimaja on suletud.
* Õpiülesanded koos õppematerjalidega edastatakse õpetajate poolt Stuudiumisse (tunni sissekandena ja koduse ülesandena). Ülesanded tuleb sooritada samal päeval!
* Kellel pole kodus võimalik ülesandeid lahendada, annab sellest õpetajale eelnevalt teada.
* Lisainfo aineõpetajatelt ja õppejuhilt.

E õpe 01