Tänavu saavad esmakordselt valimistest osa võtta ka 16- ja 17-aastased noored. Seoses sellega oleme koolis selgelt määratlenud põhimõtted, mis on valimiste eel ja ajal koolis lubatud ja lubamatu. Printsiipide koostamisel on kasutatud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Õiguskantsleri ja Eesti Noorteühenduste Liidu soovitusi.

Lisainfo:
* HTMi, Õiguskantsleri ja ENLi soovitused
* Valimised ja Võru Gümnaasium

Lisainfo Karmo Kurvitsalt (58985101, ).