Aprillis saab näitust näha Võrus ning Viljandis maikuul. Näitusel on näha ka meie kooli õpilaste Stefani Visseli ja Stella Mõttuse maale.

võru näitus