Sügis on tasapisi võimust võtnud ning uus õppeaastagi Võru Gümnaasiumis jõudsalt edenenud. Jätkame eelmisel aastal alustatut ning pakume ka sel õppeaastal mitmekesiseid võimalusi õppimiseks ning enese arendamiseks.
Valikkursusi oli õpilastel võimalik valida jätkuvalt ligi 50 eripalgelise kursuse seast. Eelmise õppeaasta koostööpartneritele (Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Võru Instituut, Kuperjanovi Jalaväepataljon, Võrumaa Kutsehariduskeskus, kohalikud ettevõtjad) on lisandunud mitmeid uusi tulijaid, nt Psühhobuss, Erasmus+ programm. Ka on täienenud valikkursuste nimekiri, millest võib uute kursustena leida selliseid aineid nagu psühholoogia, linnaökoloogia, robootika, „Digitaalne kunst“, „Meedia info analüüs ja hindamine“, „Kas aju juhib meid või meie juhime aju?“, jätkukursuse on saanud „Rahanduslik kirjaoskus“.
Eelmisel aastal väga menukad muusikakursused on täidetud uue sisuga: oodata on kontsertkavu filmimuusikast, 1960ndate/70ndate popmuusikast ja kevadel peaks kultuurimaja Kannel lavalaudadele jõudma juba teine muusikalietendus. Kontserttegevus sai hoo sisse juba 2. septembril, kui kooli siseõuel astusid üles segakoor, ansamblid, solistid, vilistlased ja meeleolukate rahvatantsudega rahvatantsurühm Hopser. Segakoor ja rahvatantsurühm valmistuvad ka järgmisel aastal toimuvaks noorte laulu- ja tantsupeoks.
Suunapõhiste õppekäikude päeva hea kogemus – õpilased klassiti majast ära nii Vargamäel Tammsaare-mail, kultuuri- ja kirjandusretkel Kanepi kihelkonnas, TÜ loodusmuuseumis, TÜ ajaloomuuseumis ja Toomemäe-retkel, TÜ kunstimuuseumis, Tartu Observatooriumis Tõraveres, Jääaja keskuses, Süvahavval – annab põhjust planeerida taolist päeva ka kevadesse. TÜ loodusmuuseumi ja Jääaja Keskuse külastamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Loodusainete õpetajate ettevõtmisel toimuvad Võru Gümnaasiumis läbi õppeaasta TÜ teaduskooli koordineeritud keemia ja bioloogia õpikojad, milles on võimalik kaasa lüüa ka maakonna teiste koolide õpilastel. Ligi 15 õpilast osaleb TÜ teaduskooli pakutavatel veebipõhistel kursustel ja 5 Eesti Maaülikooli looduskooli kursustel. Õpilaste ette on külalistena oodata arste, teadlasi, majandusinimesi, ettevõtjaid, kirjanikke, muusikuid, kevadise karjääripäeva raames ka Eesti erinevate kutse- ja kõrgkoolide esindajaid. Jätkame koostööd Eesti Teaduste Akadeemiaga.
Õpilasfirmade projekti „Innovation Cluster for Entrepreneurship“ käigus saavad 11. klasside 53 õpilast praktilise ettevõtlusalase kogemuse. Nad alustavad lähiajal ideelaboriga, kus hakkavad arendama oma perspektiivikaid äriideid. Koolielus rohkem kaasa rääkida soovivad õpilased on koondunud õpilasesindusse MÕIS (Mõistlike Õpilaste Iseseisev Selts), mis on praeguseks saanud endale ka uue liidri.
Võru Gümnaasiumi õpetajate algatusel toimub 25. novembril reaal- ja loodusteaduste päev Quantum, mis on suunatud Võru, Valga ja Põlva riigigümnaasiumi õpilastele, kes huvituvad tõsiselt reaal- ja loodusteadustest. Teaduspäevaga seotud reaal- ja loodusainete õpetajad vahetavad omavahel kogemusi, otsivad laiemalt koostöövõimalusi reaal- ja loodusteaduste propageerimiseks. Õpilased on kutsutud lahendama erinevaid ülesandeid matemaatikast, füüsikast, keemiast ja bioloogiast ning kaardi abil Võru linnas orienteeruma. Loodetavasti kujuneb Quantumist Kagu-Eesti riigigümnaasiumide traditsiooniline üritus.
Läbi õppeaasta on võimalik õpilastel end proovile panna koolisisestes loodusainete ja spordi- ning kaunite kunstide viktoriinides, humanitaarainete loovuskuu ettevõtmistes, õpilasürituste korraldamises ning paljudes huviringides: draamaring, võrkpalliring, rahvatants, segakoor, koolileht, animeklubi, „Mõtlevate sõrmede ateljee“, viimaste läbiviimise eest seisavad hea õpilased ise. „Mõtlevate sõrmede ateljee“ liikmed joonistasid hiljuti ühistööna kooli parklasse mandala, budistlikust kultuurist pärineva geomeetrilise kujundi, mis kujutab universumit ning selle harmooniat. Ühistöise tõlgendusega liitusid ja andsid oma panuse ka kooli direktor, õppejuht, keemia- ja geograafiaõpetaja.
Tegevusi ja toimetamisi peaks jätkuma kõigile soovijatele. Loodame, et õppimise ja enese arendamise vaim, mida meie puhul viimasel ajal väga esile tuuakse, hõljub jätkuvalt meie kohal, toetades ja ühendades.

Annely Hindrikson
õppejuht