Alustame uut traditsiooni - anname iga õppeaasta lõpuks välja aasta teo tiitli. Aasta teo nimetuse antakse koolis aset leidnud ettevõtmisele või sündmusele või koolipere liikme(te) saavutus(t)ele, mis õppeaasta jooksul on koolile olnud olulise tähtsusega ja mis on positiivselt mõjutanud kooli arengut. Parima teo väljaselgitamise eesmärgiks on märgata suuremaid kordaminekuid ja tunnustada nende elluviijaid. Hääletusel saavad osaleda kõik õpilased, vanemad ja kooli töötajad. Hääletada saab Stuudiumis 06. juunini.


NOMINENDID 2015/2016. ÕPPEAASTAL:


Euroscola noorteprogrammis osalemine


10. klassi õpilaste Annabel Sule ja Kristin Munski video valiti Euroopa Parlamendi Euroscola videokonkursil "Kuidas lahendaksime pagulaskriisi" võidutööde hulka. Tänu konkursi võidule avanes kooli 24 õpilasel ja 2 õpetajal võimalus osaleda maikuus Euroopa Parlamendi noorteprogrammis Euroscola Strasbourgis Prantsusmaal, mis läbiti väga edukalt.


Kolmikvõit ajaloo-alaste uurimistööde võistlusel


17. ajaloo-alaste uurimistööde võistluse "Eesti asi” Vabariigi Presidendi auhindadele võitsid gümnaasiumiosas meie kooli õpilased: 1. koht Emilie Laur, 2. koht Kristin Avans ja 3. koht Liis Kikas. Meie kooli õpetaja Kaja Kenk tunnistati parimaks juhendajaks. Kunagi varem pole sel konkursil juhtunud, et ühe kooli õpilased pälvivad kolmikvõidu.


Kooli jõulupidu


16. detsembril toimunud jõulupidu oli täis lõbusaid etteasteid, seltskonnamänge ja muid lahedaid tegevusi. Iga klass esitas ettevalmistatud jõuluteemalise kava, mis koosnes lühivideost ja LIVE esinemisest. Jõuluvana tõi kõigile suure kommipaki. Oma kooli tunne oli kõikjal tugevalt tunda.


Muusikal "Kiviaja Kalle"


II perioodi valikainete nädala lõpus, 11. märtsil esietendunud muusikal "Kiviaja Kalle" sidus nii suurt hulka õpilasi ning tõi väga hästi välja meie õpilaste andekuse ja võimed. Õpetaja Silja Otsari eestvedamisel valminud etendusest on saanud osa ka paljud kogukonna liikmed.


Spordipäev (orienteerumine) sügisel


Esimene suurem ühisüritus meie koolis, millest võttis osa kogu koolipere (nii õpilased, õpetajad kui kooli töötajad) ja mis võimaldas alustava kooli liikmetel koos tegutsedes üksteist paremini tundma õppida. Hea emotsiooniga ürituse õnnestumise tagas õpetajate Ede Pähni ja Argo Käpa põhjalik ettevalmistus.


Õpilasfirmade programmi juurutamine koolis


Seoses osalemisega rahvusvahelises projektis "Innovation Cluster for Entrepreneurship Education" oli käesoleval aastal õpilasfirmade programmiga seotud 37 Võru Gümnaasiumi õpilast ja tegutses edukalt 10 õpilasfirmat. Kätlin Rest, Kristiina Kõrbe ja Raimond Vink (ÕF Cheeset) saavutasid Eesti parima õpilasfirma võistlusel 3. koha.


Üritus "Me armastame Eestit Võru Gümnaasiumi eri"


9. veebruaril toimunud suurel "võimuvõitlusel" tarkuse trooni pärast astusid üles õpetajad ja kamp julgeid õpilasi. Lõbusas võistlusmängus tunnistati targemaks ja nutikamaks õpetajate meeskond. Kerttu Mölderi eestvedamisel ja õpilaste endi korraldatud üritus tõi kooli aula rahvast täis.