Haridus- ja teadusminister J. Ligi kinnitas ettevõtlusõppe programmi järgmise aasta tegevuskava, käivituvad tegevused on suunatud õpilastele, üliõpilastele, õpetajatele, õppejõududele ja ettevõtjatele, et kujundada ja süvendada ettevõtlikku hoiakut. Loe täpsemalt siit.

Ka meie koolis antakse oma panus ettevõtliku hoiaku arendamisse mitmel moel. Näiteks õpilasfirma programmis osaleb sel õppeaastal ligi 40 õpilast ehk iga kuues õpilane meie koolis. Ühe lapsevanema poolt välja pakutud ja läbiviidava valikkursuse raames arendatakse õpilastes rahanduslikku kirjaoskust. Suunakursustena pakutakse õpilastele ka traditsioonilist majandus- ja ettevõtlusõpet.