Kolmapäeval, 20. mail tutvustati Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi 10. ja 11. klassidele õpingute jätkamist uues gümnaasiumis. Kinnitati, et üle tulevad õpilased saavad jätkata õpinguid õppesuundadel õppekava järgi, millel nad Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumisse õppima asusid. Uue kooli õppekava järgi muutuvad aga õppeöö korraldus (perioodõpe, 75-minutilised tunnid, õppeaasta ajakava), hindamise põhimõtted (5-palli süsteem), valikained (nimekiri ja korraldus) ning uurimistööde ja praktiliste tööde protseduur. Praeguste õpperühmade (nt võõrkeel, matemaatika) osas võib tulla teatud muudatusi. Klassijuhatajad jäävad samaks neil klassidel, kelle õpetaja asub tööle uues koolis.

Õpikute, töövihikute, uue õppeinfosüsteemi juurdepääsu ja kasutamise, toitlustamise, transpordi- ja majutushüvitise, huviringide jms info edastatakse augustikuus klassijuhatajate ja kooli veebilehe kaudu.

Küsimuste ja probleemide korral palume ühendust võtta aadressil või telefonil 58985103.