Aprillis saab näitust näha Võrus ning Viljandis maikuul.
Näitusel on näha ka meie kooli õpilaste Stefani Visseli ja Stella Mõttuse maale.