Head õpilased!

Valminud on käesoleva õppeaasta valikkursuste nimekiri:

ligi 50 erineva valikkursuse lühitutvustused on toodud siin.

Valikkursuste valimine toimub 29.-30. septembril. Täpsem info hiljemalt 28. septembril.

Lisainfo õppejuhilt Annely Hindriksonilt ()