Vastuvõtt Võru Gümnaasiumi 10. klassi 2018/2019. õppeaastaks


Õpilase vastuvõtu tingimused ja kord

Ankeet sisseastujale

Ajakava*:


Opilase vastuvott 2018


* Avatud uste päev algab kell 10.03
* Tasemetestid toimuvad kell 10.00-12.00
* Vestlused toimuvad üldjuhul kell 14.40-16.40 (a' 20 min)


Lisainfo ja küsimused: