• Tasuta koolilõuna. Võru Gümnaasiumi õpilastele on koolilõuna portsjon tasuta.

 • Sõidukulude hüvitamine. Võru Gümnaasiumil on riigigümnaasiumina võimalik kompenseerida sõidukulud õpilastele, kelle alaline elukoht ei ole Võru linnas. Kompenseerimine toimub vastavalt haridus- ja teadusministri määrusele Riigikoolide õpilaste sõidukulu hüvitamise kord ja ulatus ning see kehtib kommertsliinil:
  - Iga päev kooli ja tagasi alalisse elukohta sõitvatele õpilastele hüvitatakse sõidukulud arvestusega üks edasi-tagasi sõit päevas.
  - Õpilaskodus* või üürikorteris või nt sugulaste juures elavatele õpilastele hüvitatakse kooli ja tagasi alalisse elukohta sõidu kulud (edasi-tagasi sõit neli korda kuus), samuti riiklikeks pühadeks alalisse elukohta ja tagasi kooli sõidu ning koolivaheaegadele mineku ja sealt tagasi sõidu kulud.
  - Sõidukulude hüvitamiseks tuleb koolile 1. septembriks esitada taotlus.
  - Neile, kes sõidavad iga päev ja kelle bussiliiniveo teenindajaks on Hansaliinid, väljastatakse septembrikuu jooksul tasuta sõiduks ettenähtud sõidukaart.
  - Neile, kes sõidavad iga päev ja kellel on muu bussiliiniveo teenindaja, hüvitatakse sõidukulud sõidupiletite alusel. 5. kuupäevaks tuleb klassijuhatajale esitada aruanne koos piletitega.
  - Neile, kes elavad õpilaskodus/üürikorteris/mujal, hüvitatakse sõidukulud (edasi-tagasi neli korda kuus) sõidupiletite alusel. 5. kuupäevaks tuleb klassijuhatajale esitada aruanne koos piletitega.
  - Loe täpsemalt siit.

 • Majutuskulude hüvitamine. Võru Gümnaasiumil on riigigümnaasiumina võimalik hüvitada majutuskulud õpilasele: 1) kelle sõiduaeg ühistranspordiga elukohast elukohajärgsesse või elukohale lähimasse gümnaasiumisse ning tagasi elukohta on pikem kui kaks tundi päevas või 2) kelle elukoht ei asu Võru linnas ja kellel ei ole võimalik kooliskäimiseks kasutada ühistransporti. Hüvitamine toimub vastavalt haridus- ja teadusministri 1. oktoobri 2014. a käskkirja nr 408 lisale 1 "Riigi hallatavate gümnaasiumide õpilaste majutuskulude hüvitamise põhimõtted". Õpilase sõiduaeg on õppuri alalise elukoha ja õppeasutuse vahelise sõidu kestus. Õpilase sõiduaeg päevas võrdub õpilase ühekordse edasi-tagasi sõidu kestusega alalise elukoha ja õppeasutuse vahel. Majutuskuludeks on ühiselamu* kohatasu, eluruumi üürilepingu tasu või majutusasutuse üürilepingu tasu. Samuti on majutuskuludeks eluruumidega seotud kõrvalkulud, nt kommunaalkulud. Majutuskulusid hüvitatakse kuni 50 eurot kuus. Majutuskulud hüvitatakse õppetöö perioodil kuni 10 kuud õppeaastas. Loe täpsemalt siit.


* Võru Gümnaasiumil õpilaskodu pole. Saavutatud on kokkulepe Võrumaa Kutsehariduskeskusega, kes on võimalusel nõus pakkuma kohta oma õpilaskodudes Väimelas (u 6 km koolist).