Koolieksami eristuskiri

Õpilased valivad koolieksami aine 1. veebruariks. Valimine toimub Stuudiumis. Koolieksamipassid:

* Ajalugu
* Bioloogia
* Füüsika
* Geograafia
* Informaatika
* Keemia
* Kehaline kasvatus
* Kirjandus
* Kunstiõpetus ja muusika
* Saksa keel
* Vene keel
* Ühiskonnaõpetus

Lisainfo: Annely Hindrikson ()