Võru Gümnaasium kasutab õppeinfosüsteemina Stuudiumit. Kool on süsteemi sisestanud õpilase vastuvõtu taotlusel toodud andmed (sh vanema(te) või seadusliku esindaja andmed).


ÕPILASELE:

  • Ligipääsuks oma kontole tuleb sisestada enda nimi või meiliaadress siin. Kui õpilase andmeid pole koolile edastatud, siis andmeid saab esitada ja kontot taotleda siin.


VANEMALE / SEADUSLIKULE ESINDAJALE

  • Ligipääsuks oma lapse kontole tuleb sisestada enda nimi või meiliaadress siin. Kui vanema andmeid pole koolile edastatud, siis andmeid saab esitada ja kontot taotleda siin.


Juhul, kui juurdepääsu või konto taotlemine ebaõnnestub ja meiliaadressile salasõna vahetuse linki ei saadeta, tuleb kirjutada Stuudiumi abisse.