Koolieksami eristuskiri


Koolieksamipassid:

* Ajalugu
* Bioloogia
* Füüsika
* Geograafia
* Keemia
* Kehaline kasvatus
* Kirjandus
* Kunstiõpetus ja muusika
* Saksa keel (B1)
* Vene keel (B1)
* Ühiskonnaõpetus


Õpilased valivad koolieksami aine 1. veebruariks. Valimine toimub Stuudiumis.

Lisainfo: Annely Hindrikson ()