1. septembril 2015. a alustas
Võru Gümnaasium riigile kuuluva uue koolina õppetööd Seminari tn 1 renoveeritud, uues ja tehniliselt hästi varustatud õppehoones. Kooli tarvis rekonstrueeriti Võru linna vanim muinsuskaitseline maja ja selle kõrvale ehitati kaasaegne ja õpilassõbralik õppehoone. Mõlemad hooned on ühendatud kolmekorruselise klaasgaleriiga. Koolimajale pandi nurgakivi 1. oktoobril 2014. a, sarikapidu peeti 19. detsembril 2014. a. Lisaks tavalistele klassidele on koolimajas multimeediaklass ja 2 loodusainete laboriklassi, raamatukogu, aula, õpilasesinduse ruum (sh kooliraadio ruum), söökla, garderoobid ja tööruumid. Lisaks multimeediaklassile on õppetöö läbiviimiseks kasutada n-ö kolm liikuvat arvutiklassi: 36+18 sülearvutit ja 36 tahvelarvutit.

Koolis õpivad ainult 10.-12. klasside õpilased, kellele tagatakse kvaliteetne ja valikuterohke gümnaasiumiharidus. Õpilane saab valida kolme erineva õppesuuna vahel: reaalsuund, loodussuund ja humanitaarsuund. Need kolm akadeemilist õppesuunda arvestavad õpilaste huvisid ning võimaldavad valmistada õpilasi ette jätkamaks õpinguid pärast gümnaasiumi. Seda toetab koolis perioodsüsteemis korraldatud õppetöö ja 75-minutilise pikkusega tunnid.

Lisaks õppesuuna kursustele võimaldatakse õpilastele ka mitmeid huvitavaid valikaineid, mis on välja pakutud nii õpetajate kui koostööpartnerite poolt. Valikaineid on võimalik õppida selleks ettenähtud ülekoolilistel valikainete nädalatel (õppeaastas 2-3 korral), mis muudab kogu õppekorralduse üheks kaasaegsemaks, põnevamaks ja õpilassõbralikumaks Eestis. Nii 2015/2016. kui ka 2016/2017. õppeaastal said õpilased valida ligi 50 erineva valikaine hulgast.

Võru Gümnaasium lähtub riigigümnaasiumite kvaliteedikokkuleppest.

Võru Gümnaasium