Käimasolevad projektid:

1) Innovation Cluster for Entrepreneurship (ICEE)
Periood
: 01.02.2014-31.01.2018.
Tegevus: osalemine.
Osalejad: kakskümmend gümnaasiumi ja kutsekooli Belgiast, Eestist, Lätist, Itaaliast ja Soomest.
Eesmärk: analüüsida ettevõtlikkuse hariduse mõju; uurida, kuidas jõuda tulemuseni, et iga õpilane saab koolis praktilise ettevõtlusalase kogemuse.
Lisainfo: http://www.icee-eu.eu/

2) Central Baltic Enterprise without Borders (CBEwB)
Periood: 01.09.2015-30.04.2019.
Tegevus: osalemine.
Osalejad: Eesti, Läti, Soome ja Rootsi õpilasfirmad
Eesmärk: anda Kesk-Läänemere regiooni koolinoortele rahvusvahelise äri kogemus rahvusvaheliste ühisõpilasfirmade kaudu.
Lisainfo: http://www.ja.ee/index.php?page=545&


3) "Choices in school - choices for life" (Nordplus)
Periood: 01.08.2016-30.11.2017.
Tegevus: osalemine.
Osalejad: kolm Eesti, kaks Islandi, üks Läti, üks Soome gümnaasium ja üks Islandi ülikool.
Eesmärk: uurida võimalusi ja vahetada kogemusi gümnaasiumihariduse mitmekülgsemaks muutmisel. MItmekülgne õpe, erinevad meetodid ja õppevormid annavad võimaluse tõsta õpilase motivatsiooni, leida seosed kooli, isikliku elu ja karjääri vahel ning valmistada õpilasi ette elukestvaks õppeks.


4) "10. ja 11. loodusklassi sügisesed õppekäigud 23. septembril 2016" (KIK)
Periood: 01.09.2016-31.06.2017.
Tegevus: taotlemine, osalemine.
Osalejad: Võru Gümnaasiumi 10. ja 11. klassi loodussuund
Eesmärk: süvendada õpilaste teadmisi jääaja toimest Eesti pinnamoe kujunemisele ning pinnavormide ainulaadsusest ja kaitsest; rikastada õpilaste teadmisi eluslooduse liigirikkusest ja liikide ning ökosüsteemide kaitsest; süvendada loodushuvi.
Lisainfo: 10. loodusklassi osalemine Jääaja Keskuse õppeprogrammides "Jääajajärgne loodus ja inimene Eestis" Kas tunned Vooremaad?". 11. loodusklassi osalemine Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia õppeprogrammides "Mikrofossiilide määramise praktikum" ja "Roomajad Eestis ja maailmas".


5) "Bioloogilise mitmekesisuse praktikum Võru Gümnaasiumi 11. loodusklassile" (KIK)
Periood: 01.09.2016-31.06.2017.
Tegevus: taotlemine, osalemine.
Osalejad: Võru Gümnaasiumi 11. klassi loodussuund
Eesmärk: õppides loodust paremini tundma selle keskel ise viibides ja avastades bioloogilist mitmekesisust omal käel suureneb õpilaste keskkonnateadlikkus ja arusaam looduse toimimisest. Selle kaudu õpitakse väärtustama loodust ja keskkonnasõbralikku eluviisi.
Lisainfo: kolme päeva jooksul on võimalik uurida ja avastada nii vee- kui maismaaelustikku, uurida pinnavormide mitmekesisust ja nende seost taimkattega, õppida tundma erinevaid taimi.

Lisainfo: Andri Tallo (, 5898 5104)