Võru Gümnaasiumi õpilasesindus MÕIS
(Mõistlike Õpilaste Iseseisev Selts)


MÕIS
on õpilaste esindusorgan, kuhu kuulub, kõigi klasside õpilaste valitud esindajad ja õpilased, kes on huvituvad koolielu põnevamaks muutmisest. Õpilasesindust juhib Mõisnik, kes on valitud õpilasesinduse liikmete ja kooli töötajate poolt hääletuse tulemusena. Võru Gümnaasiumi mõisnik 2016/2017. õppeaastal on Annabel Sulg ning õpilasesindusse kuulub 28 liiget.


MÕISMÕISa põhikiri


Eesti koolide (sh riigigümnaasiumide) õpilasesindused teevad omavahel tihedat koostööd. Võru Gümnaasiumi õpilasesindus MÕIS on ka Facebookis

Lisainfo: