Võru Gümnaasiumi õpilasesindus MÕIS
(Mõistlike Õpilaste Iseseisev Selts)

MÕIS on õpilaste esindusorgan, kuhu kuuluvad kõigi klasside õpilaste esindajad, kes on huvituvad koolielu põnevamaks muutmisest. Õpilasesindust juhib Mõisnik, kes on valitud õpilasesinduse liikmete ja koolitöötajate poolt hääletuse tulemusena. Võru Gümnaasiumi mõisnik on Getrin Valge.

Eesti koolide (sh riigigümnaasiumide) õpilasesindused teevad omavahel tihedat koostööd.

Õpilasesinduse Facebooki leht
Lisainfo: