Õpilasfirma on ettevõtlikkuse õppeprogramm gümnaasiumiõpilastele, mille eesmärgiks on õppimine läbi (äri)tegevuse. Õpilasfirma tegutseb ainult õppeaasta jooksul (9 kuud) ning selle minimaalne liikmete arv on kolm (soovituslik on kuni 5). Õpilasfirmadesse võivad kuuluda ainult õpilased (juhendab õpetaja), nad valivad toote, jagavad ametid ja tööülesanded, teenivad palka, peavad finantsarvestust (raamatupidamine) ja tegevuse lõpetamisel koostatakse tegevuse aastaaruanne. Õpilasfirma osaleb õpilasfirmade laatadel ja muudel üritustel, kus õpitakse suhtlemis- ja müügioskuseid, meeskonnatööd, planeerimist ja muudki kasulikku. Õpilasfirmade laatadel selgitatakse välja parimad müüjad, kauneimad müügiboksid, huvitavamad tooted ja teenused. 11. klassi õpilastel on võimalik teha õpilasfirma gümnaasiumi praktilise tööna. Õpilasfirma programmi koordineerib Junior Achievement Eesti. Lisainfo: www.ja.ee

2016/2017. õppeaastal tegutses Võru Gümnaasiumis kokku 15 õpilasfirmat, milles osales kokku 53 õpilast 11. klassidest. Õpilasi juhendasid Andri Tallo ja Karmo Kurvits.

Õpilasfirmad:

BrainTrain

Beatbullet

Chox

ClassyWood

Kaskel

Lightcube

PitSweet

Rändajad

Šoxmix

Triit

Tšai

Vookie

Wander

Wimeck

Woodvibe