Hoolekogu on koolis alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe- ja kasvatustöö suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Võru Gümnaasiumi hoolekogu:

1) Annabel Sulg - õpilaste esindaja

2) Merle Sulg - õppenõukogu esindaja

3) Juho Toomik - õpilaste vanemate esindaja

4) Andrus Reeder - õpilaste vanemate esindaja

esimees ()

5) Ene Kerge - õpilaste vanemate esindaja

6) Krõõt Olo - koolipidaja, Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja

7) Ene Liivamägi - toetava organisatsiooni, Võru Linnavolikogu esindaja

aseesimees ()

Hoolekogu korraldab oma tööd koosolekutega ja/või elektrooniliselt. Tavapäraselt on koosolekule kutsutud ka kooli direktor. Toimunud koosolekud:

* 09.11.2015

* 01.02.2016

* 09.05.2016

* 24.05.2016

* 03.10.2016

* 16.01.2017

* 09.02.2017

* 12.06.2017


Koosolekute protokollid laetakse üles Stuudiumisse. Sisse logides ja vaadates TERA kausta, on võimalik protokollidega tutvuda. Küsimuste korral võtta ühendust hoolekogu esimehega.